Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató

A SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & Konferencia (a továbbiakban: Rendezvény) szervezői, nevezetesen a SecuriFocus Kft. mint Rendezvényszervező (székhely: 1118 Budapest, Nagyszeben u. 24/A) garantálja, hogy a velük kapcsolatba kerülő kiállítók, a rendezvényükön megjelenő látogatók és honlapjukat használó felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli az alábbi szempontok és kötelezettségek figyelembe vételével.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és a megadott e-mail címre a Rendezvény szervezője üzleti ajánlatairól vagy rendezvényeiről tájékoztató tartalmú levél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely az adatkezelés céljának ismeretében történik.
A Rendezvény szervezője a regisztráció vagy feliratkozás során a tudomására jutott személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2018. május 25-ével életbe lépett GDPR rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a Rendezvény szervezője a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
A Rendezvényhez szükséges informatikai megvalósításban a DigitalOcean LLC (cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 adószám: EU528002224) vesz részt. DigitalOcean LLC a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el. Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás.

Az érintettek jogai: a Rendezvény szervezője, kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott hónapban azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a szervezőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az kiallitas@securifocus.com e-mail címre kell eljuttatni vagy postai úton a 1118 Budapest, Nagyszeben u. 24/A postacímre. Az érintett tájékoztatás kérése esetén a Rendezvény szervezője a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a kiallitas @securifocus.com e-mail címen vagy a 1118 Budapest, Nagyszeben u. 24/A postai címen. A Rendezvény szervezője a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a kiallitas@securifocus.com e-mail címre, és megválaszoljuk kérdését.
A Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
A Rendezvény szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy a Felhasználókról gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzák.
A Rendezvény szervezői mindent megtesznek annak érdekében, hogy adatbázisuk, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználóik személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

A regisztrációk során megadott személyes adatok kezelése
A látogatók számára a kiállításra és a konferenciára történő belépéshez a regisztráció kötelező, de a www.securiforum.com weboldal felületén előzetesen elvégezve díjmentes.
A Felhasználók általi adatszolgáltatás az online és helyszínen történtő jelentkezés esetében is önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.
Amennyiben látógatóként érkezik a rendezvényre a regisztráció során kötelezően az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Regisztráció típusa *,
 • Vezetéknév *,
 • Keresztnév(ek) *,
 • E-mail *,
 • E-mail típus *,
 • Lakhely irányítószáma *,
 • Munkahely / oktatási intézmény neve *,
 • Munkahely / oktatási intézmény honlap címe *,
 • Munkahelyi pozíció *,
 • Alkalmazotti viszony a munkahelyen *,
 • Munkahely kapcsolódása a biztonság-, és tűzvédelemhez *.

Kiállítóként a regisztráció során kötelezően az alábbi adatok megadása szükséges:
 • Regisztráció típusa *,
 • Kiállító cég *,
 • Vezetéknév *,
 • Keresztnév(ek) *,
 • E-mail *,
 • E-mail típus *,
 • Munkahelyi pozíció *.
A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Rendezvény szervezője akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha a Felhasználó más személy nevében jár el, a Felhasználó felelős azért, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – cookie-k
Amennyiben a Felhasználó a www.securiforum.com weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy a Rendezvény szervezője semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Rendezvényszervező a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.
Az Rendezvény szervezője – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Rendezvényszervező arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Rendezvény szervezője a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Az Rendezvény szervezője a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Az Rendezvény szervezője felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Alkalmazott cookie-k:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Rendezvényszervező Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Az Adatkezelő webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében anonim adatokat gyűjt. Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: www.google.com/analytics
Amennyiben nem szeretné, hogy az Rendezvény szervezője a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Mozgó- és állóképek készítése, illetve azoknak a felhasználása:
Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a Rendezvényen mozgó- és állóképfelvételek készülnek. A Rendezvény helyszínére kilátogató Felhasználóink a Rendezvényre való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy az esetlegesen róluk készült fotók nyilvánosságra kerüljenek, azokat a szervezők a Rendezvény honlapján, a Rendezvénnyel kapcsolatos közösségi média felületeiken, tájékoztatóikban és hirdetéseikben, valamint a Rendezvényt bemutató egyéb felületeken felhasználják.

A Rendezvény szervezői fenntartják maguknak a jogot, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsák.